043 - 364 55 15

Woonwerkgemeenschap Hartelstein

Bekijk onze openingstijden

Woonwerkgemeenschap Hartelstein

Als sinds het voorjaar van 1985 vangen wij mensen op die door sociale of psychische problemen aan de rand van de samenleving zijn terechtgekomen: reguliere hulpverleningsinstellingen helpen hen niet meer. 

Daarom hebben wij een woonwerkgemeenschap gecreëerd waarmee we onze bewoners op een respectvolle manier helpen om weer een zinvol bestaan op te bouwen. Het doel hiervan is dat zij na verloop van tijd opnieuw in de maatschappij kunnen functioneren. 

Wilt u eens rondneuzen in onze kringloopwinkel of een praatje maken met onze bewoners en vrijwilligers, kom dan langs voor een heerlijk kopje koffie met lekkere Limburgse vlaai.

Kasteelhoeve Hartelstein

Vanaf 7 Maart 2020 hebben we binnen onze gemeenschap een Archeologische Centrum unieke vondsten  rondom het grensmaas gebied  staan bij ons tentoon gesteld

ook hebben we een infocentrum van Rivierpark maasvallei

Mensen die willen wandelen met grote groepen zijn bij ons van harte welkom

op dit moment zijn de openingstijden gelijk aan de winkel wil u op een andere dag deze expositie willen bekijken bel dan met ons 

en wij maken u deze dag tot een ware wandeling

Bezoek onze kringloopwinkel

Warme opvang van dak- en thuislozen

Iedereen verdient een dak boven het hoofd. Daarom bieden we ook opvang voor zeker 10 dak- en thuislozen. Indien nodig kunnen we dit uitbreiden tot 15 bewoners. Wat wij onze bewoners bieden, is:

  • Onderdak 
  • Werk
  • Structuur 
  • Privacy
  • Huishoudelijke warmte
Onze belangrijkste inkomstenbron is het inzamelen en verkopen van kringloopgoederen. Hiermee betalen we de huisvesting- en verblijfkosten. Als het financieel mogelijk is, waarderen we ook een eigen bewonersbijdrage.

Onze bewoners regelen zelf het:

  • Inzamelen van de goederen
  • Selecteren van verkoopbare goederen
  • Repareren van verkoopbare goederen
Hiernaast werken we samen met een aantal leuke vrijwilligers. Het motto van de enthousiaste samenwerking tussen onze bewoners en vrijwilligers is: ‘’Kom ons helpen anderen te helpen en misschien bent u daarmee ook zelf geholpen’’.

Als u vragen voor ons heeft, of ook graag als vrijwilliger aan de slag wilt gaan, neem dan contact met ons op. Onze vriendelijke coördinator Henk Willems is telefonisch bereikbaar.

Natuurlijk bent u ook altijd van harte welkom in onze kringloop.
Neem contact met ons op

Kasteelhoeve Hartelstein

Woon-werkgemeenschap Hartelstein

Opvang  dak -  en thuislozen

Kringloop

Archeologische expositie

Infocentrum Rivierenpark Maasvallei

Uitspanning de Heerlijckheid

Waar vindt u ons?